RENOVACE PRUMYSLOVÝCH PODLAH

Technologie zbaví podlahy nečistot, skvrn, nevzhledných čar, opravy smršťovacích trhlin. Podlaha bude odolná proti mrazu, kapalinám a obrusu.

RENOVACE PRUMYSLOVÝCH PODLAH


   

Opravy smršťovacích trhlin

 

Vznik neřízených (divokých) smršťovacích trhlin v potěrech a podlahových deskách vyztužených vlákny (umělohmotné, ocelové) může být zapříčiněný mnoha faktory:

 

 

1. nepříznivé klimatické podmínky a nezabezpečení stavby proti nadměrnému vysychání povrchu (průvan, malá relativní vlhkost vzduchu)
2. vysoký vodní součinitel betonu (nad 0,55)
3. nerovnoměrnost (přerušení) ukládání betonu (cca nad 60 min)
4. nedovyztužení ostrých hran objektů zasahujících do podlahy (kontrolní šachty, základy, konce zdí apod.)
5. opožděné řezání smršťovacích spár
6. malá hloubka řezu
7. zatížení podlahy před ukončením hydratačních procesů
8. přetížení podlahy
9. nevyhovující únosnost podloží

 

 

 

Divoké smršťovací trhliny desek vyztužených rozptýlenou výztuží (po celé tloušťce desky), nepředstavují z hlediska únosnosti podlahy a provozuschopnosti žádné riziko a vykazují vyšší únosnost než smršťovací trhliny v řezaných spárách (přerušení výztuže řezem). Pokud povrch desek tvoří finální nášlapnou vrstvu, jsou divoké smršťovací trhliny pouze estetickou závadou. Opravy trhlin v podlahových deskách lze realizovat .

 

 

 

Lokální opravy průmyslových podlah

 

 

 

I když jsou průmyslové podlahy velmi odolné proti poškození, může dojít k jejímu náhodnému poškození např. pádem těžkého předmětu, nedostatečnou ochranou povrchu při montáži technologických zařízení nebo jiným způsobem.

V takovém případě je nutné provést okamžitou opravu, neboť poškozené místo by se mohlo stát zrodem absolutní destrukce podlahové vrstvy, jejíž náprava by byla posléze značně finančně nákladná.

 

 

Na každý tip průmyslové podlahy musí být zvolen konkrétní technologický postup opravy.

 

 

 

 

Opravy průmyslových podlah

 

 

 

renovace vysluhujících ploch, sprašování, vydrolování, lokální opravy, atd.

 


I když jsou průmyslové podlahy velmi odolné, nejsou doživotní. Po několika letech může dojít především v místech s největším uživatelským zatížením k opotřebování finální nášlapné vrstvy, nebo povrch již nesplňuje uživatelské vlastnosti. V takovémto případě je nutné podlahu zrenovovat a to je možné provést několika způsoby v závislosti na požadovaném užitném zatížení a míře opotřebení

 

 

 

 

 

 

Hloubková krystalizace

 

U podlah u kterých došlo k opotřebení horní vrstvy převážně jemných částeček, ale ještě nedochází k vydrolování nosné části podlahy. Povrch podlah je hrubý, může se sprašovat a může se hůře čistit. V tomto případě lze aplikaci hloubkové krystalizace zajistit vytvrzení podlahy chemickou přeměnou málo odolných cementových částic v povrchu na vysoce odolné sloučeniny s výrazně vyšší tvrdosti.

 

Dojde k vyplnění pórů betonu, jeho utěsnění, zlepšení vzhledu. Zvýšení tvrdosti a otěruvzornosti a výraznému snížení prašnosti a nasákavosti.

 

Opakovaným mytím a působením vlhkosti dochází o opětovnému startování chemické reakce a dalšímu prorůstání krystalů do hloubky a tedy k dlouhodobému zvyšování účinností.

 

 

 

Reprofilace tenkovrstvým potěrem

 

jsou vhodnou variantou podlah ve výrobních a skladovacích prostorech, dílnách,

 

velkoobchodech, hromadných parkovišť a parkovišť obytných budov, logistických a obchodních centrech a všude tam, kde je požadován zatížitelný podlahový systém s trvanlivým, hladkým a houževnatým povrchem s přirozenou nekluzností a zvýšenou odolnost proti vsakování olejů a tuků. Vyznačují se vysokou životností a splňují i vyšší estetické nároky.

 


Jedná se o moderní způsob zvýšení mechanických a estetických vlastností povrchu betonových podlah, kdy se stávající povrch mechanicky upraví. Následně se provede epoxidová penetrace s přesypáním hrubím pískem ( pro lepší ukotvení následné vrstvy) .Druhý den se rozprostře rozmíchaná směs s vodou v předepsané tloušťce. Tato metoda se nazývá  "živý do suchého" („wet to dry“). Následně se povrch hladí pomocí rotačních hladiček dle postupného tvrdnutí. Výsledkem je monolitická podlahová konstrukce, která má nadstandardní odolnost v obrusu, výbornou odolnost proti rázům, vysokou pevnost v tlaku, stejnobarevnost a bezprašný povrch. Finální tloušťka otěruvzdorné vrstvy je až 8 mm.

  

Top