BETONOVÉ PODLAHY a ZÁMEČNICKÉ PRVKY

Strojně hlazené betonové podlahy z betonu jsou nejrozšířenějším druhem podlah a provádějí se převážně v průmyslových a občanských objektech.

BETONOVÉ PODLAHY a ZÁMEČNICKÉ PRVKY


      Strojně hlazené betonové podlahy z betonu jsou nejrozšířenějším druhem podlah a provádějí se převážně v průmyslových a občanských objektech. Betonové podlahy mají specifické požadavky na zpracování a uložení betonů, technologie úpravy povrchů, redukce objemových změn pro zabránění vzniku smršťovacích trhlin či nadměrnému rozevření dilatačních spár, rovinatost, drsnost či barevnost povrchů a kvalitu nášlapné vrstvy z hlediska obrusu či protiskluznosti apod.

 

      Složení jednotlivých vrstev betonové podlahy, jejich tloušťka, typ a objem výztuže, rozmístění dilatačních spár a jejich úprava, velikost jednotlivých betonových polí a vzdálenost smršťovacích spár je proměnlivé v závislosti na návrhu podlahové desky, jehož součástí je vždy statický výpočet a specifikace požadavků provozního zatížení statického i dynamického. Použití betonu s rozptýlenou výztuží v podobě krátkých drátků (drátkobeton) má statický význam a výrazně zvyšuje nejen únosnost, ale i trvanlivost betonové podlahy při dynamickém namáhání.

 

      Strojně hlazené betonové podlahy lze provést jako finální povrchovou úpravu (např. aplikací minerálních vsypů, broušením a leštěním) nebo jako podkladní vrstvu pro povrchové úpravy, jakými jsou např. epoxidové, polyuretanové a akrylátové systémy, event. keramická dlažba.

 

      Minerální vsyp je určen pro povrchovou úpravu průmyslových betonových podlah při jejich pokládce. Podlahám propůjčuje např. mimořádnou odolnost vůči obrusu, zvýšenou korozivzdornost a houževnatost. Minerální vsyp se zpravidla aplikuje na zavlhlou plochu betonové podlahy. Plocha se následně strojně rotačními hladičkami upravuje hlazením a leštěním, při kterém dochází k přímému propojení nášlapné vrstvy tvořené vsypem s vytlačenou vrstvou cementové malty z betonu.

 

      Zvláštní kategorií jsou bezesparé strojně hlazené betonové podlahy. Bezesparé podlahové desky eliminují největší riziko defektů průmyslových podlah - odlamování hran smršťovacích spar a poškozování výplní těchto spar pojezdem vysokozdvižných vozíků.    

 

 

      Tento druh betonových podlah se používá jako finální úprava povrchu. Vsypové materiály jsou předem namíchané směsi na bázi cementu obsahující tvrdá plnidla (např. křemík, korund nebo čedič). Tato vsypová směs se aplikuje do čerstvé betonové mazaniny, kdy minimální třída betonu musí být B20. Vsypový materiál se pravidelně nanese v množství 3 až 5 kg/m2. Následně se provádí povrchová úprava pomocí strojních rotačních hladiček. Přičemž na závěr se uskuteční tzv. impregnace povrchu, která proniká hluboko do nové betonové desky. Tento impregnační a vytvrzující postřik zamezuje rychlému vysychání povrchu, dále zlepšuje chemickou a mechanickou odolnost, usnadňuje čištění a údržbu podlah. Podle intenzity provozu se doporučuje obnovit impregnaci v rozmezí 3 až 6 měsíců.

 

      Strojním hlazením se na podlaze mohou objevit jemné mikrotrhliny, což je průvodní jev strojně hlazené podlahy a nemá na užitné vlastnosti těchto podlah negativní vliv.

 

      Vsypová nášlapná vrstva poskytuje zvýšenou odolnost proti vsakování olejů a tuků. Betonové podlahy se vsypy jsou armovány svařovanými kari sítěmi nebo ocelovými vlákny, tzv. drátkovýztuží. Druh svařované kari sítě nebo množství drátků je dáno zatížením podlahy. Ze zatížení podlahy vychází rovněž tloušťka betonové desky.

 

Top